Skip til hoved indholdet

Naturoplevelser ved Usserød Å

Området langs Usserød Å byder på mange naturmæssige oplevelser. Heriblandt byder åen på et rigt fugleliv. Der er observeret ca. 80 forskellige fugle på den korte strækning fra motorvejen til Mølledammen. Mangfoldigheden skyldes kombinationen af småskove, krat, usprøjtede arealer, åbne marker, det rindende vand, samt de store vandflader ved dammene.

Fisk i Usserød Å

Usserød Å rummer en ganske alsidig fiskebestand med i alt 10 fiskearter, dog med den mest varierende fiskefauna nedstrøms dammene i Hørsholm. Dammene fungerer desværre som spærringer for de vandrende fisk, og fiskefaunaen i opstrøms-dammene er derfor mager med kun tre arter (aborre, gedde og ål).

Nedstrøms Mølledammen i Hørsholm ses ofte havørreder, som er trukket op i vandløbet fra Øresund for at gyde.

Græssende køer og cykelrute

Flere steder langs åen ses græssende køer, som derved plejer naturen, og giver mulighed for at genskabe en naturlig engvegetation. Det er bl.a. Usserød Ådal Kogræsserforening, der ejer de græssende køer.

Langs åen er der etableret en cykelrute kaldet Usserød Å stien. Dette er en ca. 9 km lang rute der går fra Nivå til Sjælsø. Læs mere om ruten.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies