Skip til hoved indholdet

Dit regnvand

I de kommende årtier vil klimaet ændres, så vi i Danmark får mere vand, mere vind og mere varme. Derfor iværksættes lige nu en række tiltag, både på kommunalt og på statsligt niveau, for at imødegå virkningerne af klimaændringer og nok især ”ekstreme” regnskyl. Miljøministeriet har samlet den eksisterende viden om vejret og klimatilpasning på klimatilpasning.dk.

Usserød Å Samarbejdet skal samle og generere viden om Usserød Å. Det gælder dels info om de hydrauliske forhold i vandløbet, dels om miljøtilstanden og hvad der kan gøres for at forbedre den. Desuden skal samarbejdet generere erfaringer til brug i fremtidens tværkommunale samarbejder i Danmark.

Mere ekstremt vejr

Vi vil i de kommende årtier gradvist få mere nedbør og mere ekstremt vejr.

Overalt i Danmark iværksættes der i disse år tiltag både på kommunalt og statsligt niveau for at imødegå virkningerne af de stadigt hyppigere ”ekstreme” regnskyl. Indsatsen går under fællesbetegnelsen ”Klimatilpasning”,.

For at undgå overbelastning af kloaknettet i ekstremsituationer, forsøges det i stigende grad, at håndtere regnvand så tæt på kilden som muligt. Dette kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand. Der findes flere hjemmesider, hvor der kan hentes inspiration om emnet – hjemmesiden LAR I DANMARK er en af dem.

De fleste forsyningsselskaber har en ordning, så hvis du som borger håndterer dit regnvand på egen grund, så kan du få refunderet en del af det tilslutningsbidrag, som der i sin tid er betalt for at tilslutte kloaknettet. Du kan kontakte dit lokale forsyningsselskab for at høre nærmere om ordningen.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies