Skip til hoved indholdet

Om Usserød Å

Usserød Å danner afløb fra Sjælsø, hvor den fra søens nordøstlige hjørne finder vej nordpå gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner.

Ved sin slutning løber den sammen med Nive Å umiddelbart før udløbet i Øresund syd for Nivå.

Usserød Å løber på sin vej både igennem åbent land og tæt bebyggede bydele og landskabet langs åen er derfor meget varieret.

Vandløbet er knapt otte km langt og indeholder tre indskudte damme i Hørsholm.

Restaurering og genslyngning af åen

Usserød å er i historisk tid blevet udrettet og nedgravet for at give bedre afvandingsforhold på de vandløbsnære arealer.

I forsøg på at genskabe et mere oprindeligt forløb er flere partier af åen restaureret med genslyngning i årene 1999-2002.

Der er udlagt gydegrus og store sten med formål for at forbedre de fysiske forhold og for at ilte vandet, hvilket forbedrer forholdene for både fisk og smådyr. Der arbejdes fortsat for at forbedre de fysiske forhold i vandløbet.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies