Skip til hoved indholdet

Om disse sider

På denne hjemmeside præsenteres resultaterne af "Usserød Å Projektet"s organisatoriske del.

I form af en samling enkeltstående, men indbyrdes forbundne forholdsvis korte artikler får læserne et overblik over de erfaringer, som er høstet i udviklingsfasen frem til det tværkommunale Usserød Å Samarbejde, der nu er sat i drift.

Hjemmesiden henvender sig primært til professionelle aktører, medarbejdere og interesserenter hos kommunale tekniske forvaltninger, i forsyningsselskaber og hos den del af centraladministrationen, som arbejder med klimatilpasning og miljø.

Det er håbet, at hjemmesiden kan fungere som en slags "Håndbog i tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning".

Artiklerne forudsætter en vis baggrunds- og basisviden på områderne klimatilpasning, drift af forsyningsselskaber og opgaver, forpligtelser og muligheder i de kommunale forvaltninger og politiske systemer.

Parterne bag hjemmesiden

Bag hjemmesiden står Usserød Å Samarbejdet, der består af Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune samt de tre forsyninger Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og Forsyningen Allerød Rudersdal.

Ansvarlig styregruppe for Usserød Å Samarbejdet er:

  • Centerchef Ulla C. Brinch, Fredensborg Kommune
  • Miljøchef Frank Steen, Hørsholm Kommune
  • Teknik- og Miljøchef Allan Carstensen, Rudersdal Kommune
  • Natur-, park og Miljøchef Maria C. Nielsen, Rudersdal Kommune
  • Direktør Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning A/S
  • Direktør Tina Otterstrøm, Hørsholm Vand ApS
  • Direktør Jane B. Madsen, Rudersdal Forsyning A/S

Kontaktperson for mere information om Usserød Å Samarbejdet:

Daglig leder af det tekniske sekretariat, Mille Krambeck Hansen
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
mikr@fredensborg.dk
TEL: +45 72 56 59 71 / +45 20 57 44 38

LIFE projektet om Usserød Å

Denne hjemmeside er samtidig en vigtig leverance i forhold til EU LIFE projektet:

"Intermunicipal cooperation on water management and climate change adaptation for the stream of Usserød"
LIFE11 ENV/DK 889.

som er gennemført i perioden september 2012 til oktober 2016 og udgør den faglige basis for Usserød A Samarbejdet.

Forfattere

Artiklerne på hjemmesiden er forfattet af Lis Thodberg og Klaus Pallesen, på vegne af Usserød Å Samarbejdet.

Lis Thodberg har indtil juni 2013 været natur-, park- og miljøchef i Rudersdal Kommune og er én af initiativtagerne til Usserød Å Samarbejdet. Klaus Pallesen har været projektleder for Usserød Å LIFE projektet indtil udgangen af 2015 og medvirket intensivt i udviklingen af den fælles organisering.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies